Krav mot svenska staten om mer än 1 000 000 000 SEK
22 okt 2021
Gruppkrav mot svenska staten om mer än 1 000 000 000 SEK

Kapatens organiserar gruppkrav mot den svenska staten som kan ge bolag och organisationer som helt eller delvis saknar avdragsrätt för moms ersättning för den moms de betalat på posttjänster och som staten uppburit i strid med EU-rätten

Enligt EU:s momsdirektiv ska samtliga medlemsländer tillse att samhällsomfattande posttjänster är befriade från moms. 2006 uppmärksammade EU-kommissionen att Sverige gjorde sig skyldigt till pågående fördragsbrott genom att i strid med momsdirektivet uppbära moms på sådana posttjänster. Genom en dom från EU-domstolen 2015 fastställdes att Sverige agerade i strid med EU-rätten. Först därefter ändrade Sverige skattelagstiftningen på så sätt att vissa, men inte alla, posttjänster befriades från moms. Flera experter anser att lagändringen är otillräcklig.

EU-domstolens dom klargjorde alltså att Sverige sedan EU-inträdet uppburit postmoms i strid med EU-rätten. Det innebär enligt vår bedömning att samtliga bolag och organisationer som saknar avdragsrätt för moms och som köpt sådana posttjänster har rätt till återbetalning eller ersättning för den skada som de har orsakats p.g.a. fördragsbrottet.

Kapatens erbjuder sig nu att förvärva organisationernas krav i syfte att i eget namn framställa ett samlat krav mot staten i domstol.

Läs mer här

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter