Kapatens kräver 103 000 000 kr av börsbolag
08 feb 2021

Omkring 1 700 tidigare preferensaktieägare som inte fått beslutad utdelning har anslutit sig till Kapatens gruppkrav mot fem svenska bolag. Genom att överlåta sina fordringar till Kapatens blir det möjligt för de tidigare aktieägarna att få del av den ersättning som de har rätt till från bolagen.

Kapatens framställde den 29 januari 2021 krav på betalning om totalt ca 103 000 000 kr. De bolag som inte betalat ut beslutad utdelning till sina tidigare preferensaktieägare och som därför krävs på betalning är Balder (75 000 000 kr), Ratos (14 700 000 kr), Tobin Properties (6 200 000 kr), Högkullen (5 500 000 kr) samt Victoria Park (1 600 000 kr). Beloppen omfattar ränta och ska erläggas inom tio dagar.

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter