Johan Skog har publicerat artikel om tvistfinansiering
07 jul 2020

Johan Skog, partner på Kapatens, och Alexander Foerster, partner på advokatbyrån Mannheimer Swartling, har författat en artikel avseende kostnadsfrågor i skiljeförfaranden med säte i Sverige där ena parten har erhållit tvistfinansiering. Artikeln innehåller en utförlig analys av rättsläget och vad som gäller enligt SCC:s regler. 

Artikeln är publicerad i German Arbitration Journal (Schieds VZ), nummer 4/2020, och kommer även finnas tillgänglig online via Kluwer Arbitration.  

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter