Johan Skog föreläser på ICAL-programmet
25 maj 2020

Kapatens partner Johan Skog höll den 25 maj 2020 en föreläsning om tvistfinansiering (eng. dispute finance eller third party funding) vid internationella skiljeförfaranden på Stockholms universitets magisterutbildning i internationell kommersiell skiljedomsrätt (ICAL), innefattande bl.a. ämnen såsom upplysningsskyldighet, kostnader och jävsproblematik.  

För mer information, vänligen kontakta team@kapatens.com

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (7)
Nyheter