Om oss

Ett investmentbolag som löser problem

Kapatens grundades 2018. Vi genomför alla investeringar genom vårt svenska bolag – Kapatens Partners AB – och vår fondstruktur – Kapatens I L.P. – eller något av våra dotterbolag. Vi har väletablerade relationer med saminvesteringspartners inom EU och i USA.

Vårt team är baserat i Stockholm och på Jersey.

Våra principer
Rätten att få sin sak prövad (access-to-justice)

Vi värnar om rätten att kunna få sin sak prövad i domstol eller inför skiljenämnd (access-to-justice). Idag krävs det ansenliga resurser i form av tid, engagemang och kapital för att säkerställa sin rätt i förhållande till en motpart med starka finanser. Detta är något som stora bolag och myndigheter drar fördel av i syfte att undvika ersättningsansvar. De flesta av våra investeringar är av sådant slag att de skapar mer jämbördiga förhållanden och utjämnar maktbalansen mellan parterna.

Objektiva bedömningar

Tvister och särskilda situationer leder ofta till starka känslor hos de inblandade parterna. Vi bedömer varje investeringsmöjlighet med ett professionellt och analytiskt tillvägagångssätt och är fortsatt objektiva genom hela investeringsperioden. Vi finansierar aldrig en tvist som inte förs på mycket goda grunder.

Hjälpsamhet och flexibilitet

Ibland är en investering från vår sida inte den bästa lösningen för ert bolag. Om det skulle vara vår bedömning efter genomgång av er talan eller särskilda situation försöker vi vägleda er till vad vi tror är ett bättre alternativ. Vi anser att ärlighet, flexibilitet och hjälpsamhet gynnar samtliga intressenter i det långa perspektivet.

Att aldrig ge upp

Våra investerare har ingen rätt att få tillbaka sin investering inom en viss angiven tidsperiod (vi tillämpar en s.k. evergreen structure). Vi kommer således aldrig att avbryta finansiering av en tvist av det skälet att Kapatens skulle vara förpliktigat att stänga en fond. Våra investerare är väl införstådda med att vissa av de tvister vi finansierar kommer att ta lång tid att slutföra.

Varför välja Kapatens?
about icon Kompetens
Kompetens

Vårt team har omfattande erfarenhet av att hantera tvister och andra särskilda situationer.

about icon Kapital
Kapital

En fondstruktur utan tidsbegränsning (s.k. evergreen structure) möjliggör ett långsiktigt engagemang.

about icon Diskretion och transparens
Diskretion och transparens

Fullständig diskretion i förhållande till utomstående (om inte information om Kapatens engagemang måste lämnas till motpart m.m. enligt tillämpliga regelverk). Fullständig transparens i förhållande till våra partners.

Partners
Gustaf Leijonhufvud

Partner

 

Jur. kand. (Stockholms universitet)

 

Gustaf Leijonhufvud arbetar inom Kapatens samtliga verksamhetsområden. Han var tidigare delägare/advokat på Magnusson Advokatbyrå, specialiserad inom M&A, investeringar, bank/finans, insolvenssituationer och turn-arounds. Som advokat var han omnämnd i bl.a. Legal500 och Chambers.

Johan Skog

Partner

 

LL.M. (Columbia Law School, New York)

PG Diploma, Int. Arb. (Queen Mary, London)

Jur. kand. (Stockholms universitet)

Fil. mag. (Uppsala universitet)

 

Johan Skog arbetar främst inom Kapatens tvistfinansieringsverksamhet. Han var tidigare advokat i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp och ombud i omfattande och komplexa kommersiella tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden (såväl ad hoc som under olika regelverk såsom SCC och ICC). Han inledde sin karriär som biträdande jurist på White & Case och är tingsmeriterad från Stockholms tingsrätt.

 

Member of the New York State Bar.

Elsa Preber

Assistent

Get In Touch
Gustaf Leijonhufvud
Partner
Johan Skog
Partner