Johan Skog föreläste om tvistfinansiering på Stockholms universitet
24 mar 2021 · av GUSTAF LEIJONHUFVUD

Johan Skog, partner på Kapatens, höll sin sedvanliga föreläsning om tvistfinansiering för de nya studenterna på det internationellt erkända masterprogrammet i kommersiell skiljedomsrätt (ICAL).

Nyheter
Aktuella Gruppkrav (6)
Nyheter